گروه صنعتي آذران

ایران، اصفهان، شهرک صنعتی جی، نبش خیابان هشتم

• تلفن: (+98 31) 3572 4993-8
• فروش: (+98 31) 3572 4990
• فاکس: (+98 31) 3572 4992
• پست الکترونیک: info[@]azaranvalve.com

آخرین اخبار
بازدید صنف گرمایش و سرمایش مطبوع تهران
[ 1393/8/14 ]

صنف گرمایش و سرمایش مطبوع تهران از گروه صنعتی آذران بازید خواهند نمود

بیشتر...
گواهینامه ها
گواهینامه فنی مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن

به استناد بند دوم اساسنامه مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن ، و بر اساس نتایج آزمایش ها و بررسی های انجام شده و گزارش فنی پیوست که جزء لاینفک این مدرک می باشد ، محصول شیرآلات برنجی ، تولید شرکت شیرگاز آذران ، به نشانی کارخانه : اصفهان ، منطقه صنعتی جی ، نبش خیابان پنجم و هشتم ، با ضوابط فنی مورد قبول این مرکز انطباق دارد و با رعایت دستورالعمل اجرایی شرکت مذکور به منظور استفاده در مصارف آب بهداشتی در سیستم تاسیسات و سرمایش و گرمایشی ، کلکتوری و گرمایش از کف ساختمان ها مناسب است. لذا این گواهینامه فنی از تاریخ 1390/10/19 به مدت یکسال به شرکت شیرگاز آذران اعطا می شود تا از مزایای قانونی آن تا تاریخ 1391/10/19 بهره مند شود.
دکتر سید محمود فاطمی عقدا
رئیس مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن

بیشتر...